De Backer Koen

Duivenmelker op de grote fond uit HoevenenBrussel 05/04/2023

Door het slechte weer begin april en het werken was het niet evident om de duiven opgeleerd te krijgen.
Hierop besliste ik tegen men principes in om toch een opleervlucht via de club en verzender te doen uit Brussel.
Ikzelf vind persoonlijk die korte opleervluchten met verzender altijd risicovol
Duiven gaan quasi altijd te ver en hangen in stukken en brokken uit elkaar.
Opnieuw dezelfde twee duiven met de GPS-ring aan mee en wachten maar.
Het resultaat is ongeveer hetzelfde met Rumst, de duiven zijn geen fan van de Antwerpse haven maken een buiging.